Головна

Управління активами
Операції з цінними паперами

Інвестиції

Інвестиційна група "ТАСК"
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР

Акціонерним товариствам
Комплекс послуг по приведенню діяльності АТ
у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"


Брокерські послуги
Повний спектр брокерських послуг
Послуги за вищими стандартами!
Законодавство
   
Актуальні питання
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги
   
Покупка / продаж ЦП
   
Тарифи
   
Фундаментальні показники
    
ПОСЛУГИ

 

АндерайтингТорговець цінними паперами "ТАСК-БРОКЕР" пропонує свої послуги в напрямку залучення грошових коштів шляхом випуску та розміщення цінних паперів:
 • послуги з підготовки проспекту емісії, інвестиційного меморандуму;
 • послуги з реєстрації інформації в НКЦПФР;
 • підготовка звіту для НКЦПФР про результати проведеного випуску та погашення облігацій;
 • проведення рекламної компанії та презентації випуску облігацій;
 • проведення лістингу ПФТС;
 • послуги андеррайтера з розміщення випуску;
 • всіляка консультаційна підтримка.
Якщо Ви маєте потребу в залученні додаткових грошових коштів для розвитку власного бізнесу, ми допоможемо Вам в залученні як акціонерного, так і боргового капіталу шляхом випуску та розміщення цінних паперів.

Існує два основних джерела фінансування діяльності компанії - власні та позикові кошти.

Позикові кошти можна розділити на:
 • банківський кредит;
 • синдикований кредит;
 • облігаційна позика.
Одним з найпоширеніших засобів залучення грошових коштів є облігаційна позика, усі етапи організації якої зможуть забезпечити наші фахівці.

Історія розвитку ринку облігацій нараховує кілька сотень років. Прообразом перших облігацій можна вважати боргові розписки Римської імперії, Стародавнього Китаю та інших країн тої єпохи. Перша Українська облігація була випущена у 1918 році за наказом гетьмана Павла Скоропадського. Це були 3,6-відсоткові облігації внутрішньої позики, які мали назву "Білети Державної Скарбниці"

Протягом останніх п’яти років ринок боргового фінансування України демонстрував позитивну динаміку зростання та забезпечував емітентам недорогий доступ до позикових ресурсів для розвитку бізнесу. Уже сьогодні лідируючі компанії України практикують боргове запозичування шляхом випуску корпоративних облігацій.


Облігація (англ. bond, note; від лат. Obligation - зобов'язання) — цінний папір, що засвідчує внесення його власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк і виплатити дохід по облігації, якщо інше не передбачене умовами розміщення.

Корпоративні облігації по типу можуть бути:
 • Відсоткові
 • Дисконтні
 • Цільові

Відсоткові та дисконтні облігації – це інструмент, за допомогою якого підприємство може залучити додаткові фінансові ресурси для:

 • поповнення обігових коштів;
 • фінансування інвестиційних проектів;
 • запуску нових технологічних ліній.

Цільові облігації – це облігації, дохід по яких не виплачується. Їхньому власникові надається право на придбання товарів або послуг, під які були випущені облігації. Такий вид облігацій використовують будівельні компанії для залучення коштів на будівництво житлових комплексів.

Більш детально з етапами та учасниками випуску та обігу корпоративних облігацій, тарифами на послуги та витратами, що пов’язані з випуском, Ви зможете ознайомитись у відповідних підрозділах.

Переваги, які отримує підприємство-емітент, залучаючи фінансові ресурси шляхом випуску корпоративних облігацій:

Ставка купона по облігаціях нижче відсоткової ставки по кредитуванню. Величина купону залежить від ряду факторів, до них належать і кредитна історія компанії, і рейтинг компанії, і кон'юнктура ринку, і умови позики. Як правило, ставка купона по облігаціях нижче відсоткової ставки по кредитуванню.

Можливість одержання коштів без застави або іншого забезпечення. Облігації можуть бути як забезпеченими, так і незабезпеченими. Якщо компанія хоче понизити вартість позики (відсоткову ставку), вона може вдатися до забезпечення випуску, але це не є обов'язковою вимогою.

Формування публічної кредитної історії та іміджу. Випускаючи облігації, компанія формує свою кредитну історію для великого кола інвесторів. Зарекомендувавши себе надійним позичальником, емітент при нових випусках одержує певні переваги. До них можна віднести зниження відсоткової ставки, а також підвищений попит на емісійні папери.

Зростання рівня прозорості компанії. Випускаючи облігації, компанія в якийсь мірі стає публічною. Це відбувається тому, що емітент відкритого випуску повинен регулярно розкривати фінансову звітність, а також іншу інформацію підприємства, що є важливою для інвестора. Все це сприяє підвищенню привабливості компанії, позитивно відбиваючись на подальших випусках.

Незалежність від одного кредитора. Корпоративні облігації розміщаються серед великого кола інвесторів, які, по суті, виступають кредиторами. У випадку зміни кон'юнктури ринку, емітент самостійно може приймати рішення щодо змін параметрів позики.

Послуги ВАТ


ВАКАНСІЇ 

Спеціаліст бек-офісу торговця цінними паперами

- документування угод щодо цінних паперів

- робота з клієнтами, контрагентами, зберігачами, реєстраторами

- робота з електронними базами данних.
ТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2016
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.