Головна

Управління активами
Операції з цінними паперами

Інвестиції

Інвестиційна група "ТАСК"
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР

Акціонерним товариствам
Комплекс послуг по приведенню діяльності АТ
у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"


Брокерські послуги
Повний спектр брокерських послуг
Послуги за вищими стандартами!
Законодавство
   
Актуальні питання
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги
   
Покупка / продаж ЦП
   
Тарифи
   
Фундаментальні показники
    
ПОСЛУГИ

 

Документи, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах

Для фізичних осіб:
 1. Паспортний документ
 2. Ідентифікаційний код
Для юридичних осіб-резидентів:
 1. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 2. анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи;
 3. копія зареєстрованого установчого документа;
 4. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіренності;
 5. оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 6. оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок;
 7. картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;
 8. копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера  розпорядника (ів) рахунку, завірені власними підписами; 
 9. анкета фізичної особи - розпорядника рахунку в цінних паперах.
Для юридичних осіб-нерезидентів :
 1. копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;      
 2. копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;   
 3. оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її наявності); 
 4. оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
 5. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 6. анкета рахунку в цінних паперах;
 7. картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку;
 8. анкета фізичної особи  розпорядника рахунку у цінних паперах;
 9. копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа – нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків.
Послуги ВАТ
ТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2016
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.