Головна

Управління активами
Операції з цінними паперами

Інвестиції

Інвестиційна група "ТАСК"
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР

Брокерські послуги
Повний спектр брокерських послуг

Акціонерним товариствам
Комплекс послуг по приведенню діяльності АТ
у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"

Послуги за вищими стандартами!
Законодавство
   
Актуальні питання
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги
   
Покупка / продаж ЦП
   
Тарифи
   
Фундаментальні показники
    
ТАРИФИ

 КОМПАНІЯ

Торговець цінними паперами "ТАСК-БРОКЕР" – невід’ємна операційна складова Інвестиційної групи "ТАСК". Стратегії з управління активами фондів КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" успішно реалізуються завдяки роботі команди спеціалістів "ТАСК-БРОКЕР".
Тарифи

Тарифи на послуги з брокерського обслуговування

Версія для друку (PDF).


Послуга Тариф за 1 операцію
1.Операції на організованому ринку
1.1Купівля / продаж ЦП з попереднім депонуванням активів клієнта 0,15%, але не менше 500 грн.*
1.2Купівля / продаж ЦП без попереднього депонування активів клієнта 0,15%, але не менше 600 грн.*
1.3Купівля / продаж ЦП з наданням індивідуальної консультації клієнту 0,15%, але не менше 1000 грн.*
2.Інші послуги

 2.1

Відкриття клірингового субрахунку в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

 120 грн.

 2.2

Підключення рахунку для розрахунків в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

  60 грн. 

 2.3

Обслуговування клірингового субрахунку в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за повний або неповний календарний місяць

 12 грн. 

 2.4

Здійснення операцій блокування/розблокування грошових коштів/цінних паперів в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

 50 грн. за операцію**

 2.5Оформлення договорів купівлі-продажу ЦП (акції, облігації) на неорганізованому ринку Від 500 грн./договір
 2.6Аналітична підтримка (для клієнтів ТОВ "ТАСК-БРОКЕР")Входить у вартість комісійної винагороди
 2.7Операції з векселями За домовленістю
 2.8Консультації з питань фондового ринку
(не для клієнтів ТОВ "ТАСК-БРОКЕР")
За домовленістю

* За домовленістю з ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" тариф може бути змінений на кожну операцію індивідуально
** Одна операція в місяць проводиться безкоштовно

Тарифи на послуги з організації випуску та розміщення облігацій

Версія для друку (PDF, 200 Кб).

ПослугаТариф
1.Організація випуску (“ТАСК-БРОКЕР” виступає в ролі лід-менеджера)
1Вид облігації Випуск закритий Випуск відкритий
1.1.Цільові 0,1% від обсягу емісії, але не менше ніж 30 000 грн. і не більше 60 000 грн.
1.2.Відсоткові (дисконтні)25 000 грн.0,1% від обсягу емісії, але не менше ніж 30 000 грн. і не більше 50 000 грн.
1.3.Муніципальні 25 000 грн.
2.Створення інвестиційного меморандуму
2Підготовка інвестиційного меморандуму та презентацій випуску цінних паперів0,1% від обсягу емісії, але не більше ніж 15 000 грн.
3.Розміщення ("ТАСК-БРОКЕР" виступає в ролі андеррайтера)
3Розміщення цінних паперів, в тому числі гарантування розміщення0,5%-1% від суми розміщення, не менше ніж 10 000 грн.


Тарифи та перелік послуг, що надає депозитарна установа ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" Депонентам

Версія для друку (PDF, 253 Кб).

 

Послуга (операція)Тариф "Стабільний"Тариф "Корпо-ративний"
1. Адміністративні операції
1.1Відкриття рахунків у цінних паперах:00За домовленістю***
1.1.1юридичним особам резидентам200 грн.
  1.1.2юридичним особам нерезидентам 500 грн.
1.1.3фізичним особам резидентам 100 грн.
1.1.4фізичним особам нерезидентам150 грн.
   1.2Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах 50 грн.
1.3Закриття рахунку у цінних паперахНе тарифікується
2. Облікові операції
2.1Зарахування або списання цінних паперів для фізичних осіб та юридичних осіб в межах або в іншій депозитарній установі
120 грн. за операціюЗа домовленістю***
2.2Відміна депозитарної операції 50 грн. за операцію 
2.3Блокування або розблокування цінних паперів під виконання договорів застави; встановлення інших обмежень щодо цінних паперів (крім виконання безумовних  операцій)300 грн. за операцію
3. Інформаційні операції
3.1Надання виписки з рахунку у цінних паперах (після проведення облікових операцій) та виписки про стан рахунку у цінних паперах (на останній робочий день місяця)БезкоштовноЗа домовленістю***
3.2Надання виписки про стан рахунку у ЦП за запитом Депонента
100 грн. за документ
3.3Надання виписки про операції на рахунку у ЦП за запитом Депонента
20 грн. за аркуш
3.4Надання за запитом Депонента інформаційних довідок 100 грн. за аркуш
4. Зберігання цінних паперів

4.1

Зберігання ЦП на рахунках у ЦП  депонента (залежно від загальної номінальної вартості всіх цп та за повний або неповний місяць):0За домовленістю***
   4.1.1для фізичних осіб: 
 4.1.1.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5% та більше відсотків простих акцій товариства)0,005%, але не менше ніж 200 грн. за кожний значний пакет акцій
 4.1.1.2за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій 0,004%, але не менше ніж 100 грн.

4.1.2

для юридичних осіб: 
4.1.2.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5% та більше відсотків простих акцій товариства)0,005%, але не менше ніж 200 грн. за кожний значний пакет акцій
4.1.2.2за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій0,004% але не менше ніж 200 грн.

 4.2

 Зберігання цінних паперів на рахунках у ЦП, блокованих для здійснення торгів на організаторі торгівлі 0,1%, але не менше ніж 150 грн.

 4.3

 Зберігання цінних паперів, заблокованих на користь Заставодержателя цінних паперів, з інших підстав згідно цивільно-правових угод 0,02% але не менше ніж 100 грн.
 4.4 Зберігання державних цінних паперів, що обліковуються нс рахунках депонентів
 0,04% номінальної вартості цп
5. Розрахунково-клірингові операції
5.1Блокування або розблокування цінних паперів на рахунок у цінних паперах, що виставлені на торги на організаторах торгівлі50 грн. за операціюЗа домовленістю***
5.2Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються поза фондовими біржами на умовах  "поставка проти оплати", а також розрахунки за правочинами щодо державних цінних паперів, що укладаються на умовах "поставка цінних паперів без оплати"
600 грн. за операцію
6. Інші послуги
6.1Виплата дивідендів0,2 %, але не менше ніж 20 грн., та не більше ніж 300 грн, або за згодою сторінЗа домовленістю***
 6.2 Виплата доходів за державними цінними паперами та сум при погашенні державних цінних паперів
 300 грн. за одну операцію
6.3

Комплекс депозитарних операцій для Депонентів, які  є інвесторами ІСІ  ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ":
• відкриття рахунку (якщо він не був відкритий раніше);
• зарахування та списання ЦП ІСІ ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" на рахунок або з рахунку у цінних паперах Депонента внаслідок угод, укладених Депонентом з ТОВ "ТАСК-БРОКЕР";
• зберігання цих цінних паперів 

10 грн. за здійснення всіх операцій
6.4Разовий комплекс депозитарних операцій на умовах передоплати – протягом не більше 36 місяців:
• відкриття рахунку;
• одна операція зарахування ЦП номінальної вартості не більше 1 млн. грн.;
• зберігання цих ЦП;
• одна операція списання ЦП з рахунку, за умови, якщо контрагентом при списанні або зарахуванні цінних паперів є інший депонент депозитарної установи;
• закриття рахунку.
0
6.4.1для юридичних осіб1000 грн.
6.4.2для фізичних осіб750 грн.

6.5

Оформлення пакету документів на відкриття рахунку у цінних паперах для юридичних осіб резидентів/нерезидентів

 300 грн. за один пакет документів

    6.6 Оформлення розпорядження для проведення депозитарної операції

 20 грн.

    6.7 Посвідчення підпису на довіреності для участі у загальних зборах

 100 грн.

 6.8

Продовження операційного дня депозитарної установи на вимогу депонента 500 грн. за одну годину + тариф Центрального Депозитарію
 6.9Здійснення окремих депозитарних операцій  з виїздом працівника депозитарної установи за місцезнаходженням депонента За домовленістю сторін


* Тариф "Корпоративний" застосовується до групи Депонентів не менше 3 осіб (далі – "корпорація"). Вартість виконання депозитарних операцій для зазначеної групи осіб визначається угодою депозитарної установи та "розпорядника корпорації" - юридичної особи, яка для встановлення тарифів діє від імені решти членів корпорації. Приєднання до корпорації здійснюється на підставі письмової заяви Депонента і розпорядника корпорації; вихід з корпорації – на підставі заяви Депонента або розпорядника корпорації.

** Сума округлюється до цілих гривень, але не менше 1 грн.

Інші послуги щодо обслуговування рахунків у цінних паперах надаються за додатковими угодами.

Послуги ВАТ
ТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2016
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.