Головна

Управління активами
Операції з цінними паперами

Інвестиції

Інвестиційна група "ТАСК"
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР

Брокерські послуги
Повний спектр брокерських послуг

Акціонерним товариствам
Комплекс послуг по приведенню діяльності АТ
у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"

Послуги за вищими стандартами!
Законодавство
   
Актуальні питання
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги
   
Покупка / продаж ЦП
   
Тарифи
   
Фундаментальні показники
    
ТАРИФИ

 КОМПАНІЯ

Торговець цінними паперами "ТАСК-БРОКЕР" – невід’ємна операційна складова Інвестиційної групи "ТАСК". Стратегії з управління активами фондів КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" успішно реалізуються завдяки роботі команди спеціалістів "ТАСК-БРОКЕР".
Тарифи

Тарифи на послуги з брокерського обслуговування

Версія для друку (PDF).


Послуга Тариф за 1 операцію
1.Операції на організованому ринку
1.1Купівля / продаж ЦП з попереднім депонуванням активів клієнта 0,15%, але не менше 400 грн.*
1.2Купівля / продаж ЦП без попереднього депонування активів клієнта 0,15%, але не менше 500 грн.*
1.3Купівля / продаж ЦП з наданням індивідуальної консультації клієнту 0,15%, але не менше 1000 грн.*
2.Інші послуги

 2.1

Відкриття клірингового субрахунку в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

 120 грн.

 2.2

Підключення рахунку для розрахунків в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

  60 грн. 

 2.3

Обслуговування клірингового субрахунку в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за повний або неповний календарний місяць

 12 грн. 

 2.4

Здійснення операцій блокування/розблокування грошових коштів/цінних паперів в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

 50 грн. за операцію**

 2.5Оформлення договорів купівлі-продажу ЦП (акції, облігації) на неорганізованому ринку Від 500 грн./договір
 2.6Аналітична підтримка (для клієнтів ТОВ "ТАСК-БРОКЕР")Входить у вартість комісійної винагороди
 2.7Операції з векселями За домовленістю
 2.8Консультації з питань фондового ринку
(не для клієнтів ТОВ "ТАСК-БРОКЕР")
За домовленістю

* За домовленістю з ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" тариф може бути змінений на кожну операцію індивідуально
** Одна операція в місяць проводиться безкоштовно

Тарифи на послуги з організації випуску та розміщення облігацій

Версія для друку (PDF, 200 Кб).

ПослугаТариф
1.Організація випуску (“ТАСК-БРОКЕР” виступає в ролі лід-менеджера)
1Вид облігації Випуск закритий Випуск відкритий
1.1.Цільові 0,1% від обсягу емісії, але не менше ніж 30 000 грн. і не більше 60 000 грн.
1.2.Відсоткові (дисконтні)25 000 грн.0,1% від обсягу емісії, але не менше ніж 30 000 грн. і не більше 50 000 грн.
1.3.Муніципальні 25 000 грн.
2.Створення інвестиційного меморандуму
2Підготовка інвестиційного меморандуму та презентацій випуску цінних паперів0,1% від обсягу емісії, але не більше ніж 15 000 грн.
3.Розміщення ("ТАСК-БРОКЕР" виступає в ролі андеррайтера)
3Розміщення цінних паперів, в тому числі гарантування розміщення0,5%-1% від суми розміщення, не менше ніж 10 000 грн.


Тарифи та перелік послуг, що надає депозитарна установа ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" Депонентам

Версія для друку (PDF, 253 Кб).

 

Послуга (операція)Тариф "Стабільний"Тариф "Корпо-ративний"
1. Адміністративні операції
1.1Відкриття рахунків у цінних паперах:00За домовленістю***
1.1.1юридичним особам резидентам200 грн.
  1.1.2юридичним особам нерезидентам 500 грн.
1.1.3фізичним особам резидентам 100 грн.
1.1.4фізичним особам нерезидентам150 грн.
   1.2Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах 50 грн.
1.3Закриття рахунку у цінних паперахНе тарифікується
2. Облікові операції
2.1Зарахування або списання цінних паперів для фізичних осіб та юридичних осіб в межах або в іншій депозитарній установі
120 грн. за операціюЗа домовленістю***
2.2Відміна депозитарної операції 50 грн. за операцію 
2.3Блокування або розблокування цінних паперів під виконання договорів застави; встановлення інших обмежень щодо цінних паперів (крім виконання безумовних  операцій)300 грн. за операцію
3. Інформаційні операції
3.1Надання виписки з рахунку у цінних паперах (після проведення облікових операцій) та виписки про стан рахунку у цінних паперах (на останній робочий день місяця)БезкоштовноЗа домовленістю***
3.2Надання виписки про стан рахунку у ЦП за запитом Депонента
100 грн. за документ
3.3Надання виписки про операції на рахунку у ЦП за запитом Депонента
20 грн. за аркуш
3.4Надання за запитом Депонента інформаційних довідок 100 грн. за аркуш
4. Зберігання цінних паперів

4.1

Зберігання ЦП виключно на рахунках у ЦП  депонента (залежно від загальної номінальної вартості всіх цп та за повний або неповний місяць):0За домовленістю***
   4.1.1для фізичних осіб: 
 4.1.1.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5% та більше відсотків простих акцій товариства)0,005%, але не менше ніж 200 грн. за кожний значний пакет акцій
 4.1.1.2за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій 0,004%, але не менше ніж 100 грн.

4.1.2

для юридичних осіб: 
4.1.2.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5% та більше відсотків простих акцій товариства)0,005%, але не менше ніж 200 грн. за кожний значний пакет акцій
4.1.2.2за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій0,004% але не менше ніж 200 грн.

 4.2

 Зберігання цінних паперів на рахунках у ЦП, блокованих для здійснення торгів на організаторі торгівлі 0,1%, але не менше ніж 150 грн.

 4.3

 Зберігання цінних паперів, заблокованих на користь Заставодержателя цінних паперів, з інших підстав згідно цивільно-правових угод 0,02% але не менше ніж 100 грн.
5. Розрахунково-клірингові операції
5.1Блокування або розблокування цінних паперів на рахунок у цінних паперах, що виставлені на торги на організаторах торгівлі50 грн. за операціюЗа домовленістю***
5.2Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на позабіржовому ринку (за принципом "Поставка проти оплати")350 грн. за операцію
 5.3Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на біржовому ринку за принципом "Поставка проти оплати" 300 грн. за  кожну операцію 
6. Інші послуги
6.1Виплата дивідендів0,2 %, але не менше ніж 20 грн., та не більше ніж 300 грн, або за згодою сторінЗа домовленістю***
6.2

Комплекс депозитарних операцій для Депонентів, які  є інвесторами ІСІ  ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ":
• відкриття рахунку (якщо він не був відкритий раніше);
• зарахування та списання ЦП ІСІ ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" на рахунок або з рахунку у цінних паперах Депонента внаслідок угод, укладених Депонентом з ТОВ "ТАСК-БРОКЕР"

10 грн. за здійснення всіх операцій
6.3Разовий комплекс депозитарних операцій на умовах передоплати – протягом не більше 36 місяців:
• відкриття рахунку;
• одна операція зарахування ЦП номінальної вартості не більше 1 млн. грн.;
• зберігання цих ЦП;
• одна операція списання ЦП з рахунку, за умови, якщо контрагентом при списанні або зарахуванні цінних паперів є інший депонент депозитарної установи;
• закриття рахунку.
0
6.3.1для юридичних осіб1000 грн.
6.3.2для фізичних осіб750 грн.

6.4

Оформлення пакету документів на відкриття рахунку у цінних паперах для юридичних осіб резидентів/нерезидентів

 300 грн. за один пакет документів

    6.5 Оформлення розпорядження для проведення депозитарної операції

 20 грн.

    6.6 Посвідчення підпису на довіреності для участі у загальних зборах

 100 грн.

 6.7

Продовження операційного дня депозитарної установи на вимогу депонента 500 грн. за одну годину + тариф Центрального Депозитарію
 6.8Здійснення окремих депозитарних операцій  з виїздом працівника депозитарної установи за місцезнаходженням депонента За домовленістю сторін


* Тариф "Корпоративний" застосовується до групи Депонентів не менше 3 осіб (далі – "корпорація"). Вартість виконання депозитарних операцій для зазначеної групи осіб визначається угодою депозитарної установи та "розпорядника корпорації" - юридичної особи, яка для встановлення тарифів діє від імені решти членів корпорації. Приєднання до корпорації здійснюється на підставі письмової заяви Депонента і розпорядника корпорації; вихід з корпорації – на підставі заяви Депонента або розпорядника корпорації.

** Сума округлюється до цілих гривень, але не менше 1 грн.

Інші послуги щодо обслуговування рахунків у цінних паперах надаються за додатковими угодами.

Послуги ВАТ


ВАКАНСІЇ 

Спеціаліст бек-офісу торговця цінними паперами

- документування угод щодо цінних паперів

- робота з клієнтами, контрагентами, зберігачами, реєстраторами

- робота з електронними базами данних.
ТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2016
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.