Головна

Управління активами
Операції з цінними паперами

Інвестиції

Інвестиційна група "ТАСК"
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР

Акціонерним товариствам
Комплекс послуг по приведенню діяльності АТ
у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"


Брокерські послуги
Повний спектр брокерських послуг
Послуги за вищими стандартами!
Законодавство
   
Актуальні питання
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги
   
Покупка / продаж ЦП
   
Тарифи
   
Фундаментальні показники
    
ПОСЛУГИ

 

Послуги ТОВ "ТАСК-БРОКЕР"Компанія "ТАСК-БРОКЕР" надає наступні послуги:

» Брокерські послуги
 • брокерські послуги при купівлі/продажу цінних паперів на організованому та неорганізованому ринках цінних паперів України, враховуючи операції на вексельному ринку;
 • придбання в інтересах клієнта акцій (акумуляція дрібних та середніх пакетів акцій на вторинному ринку) у фізичних і юридичних осіб для формування великих (контрольних та блокуючих) пакетів акцій відповідно до вимог клієнта;
 • придбання в інтересах клієнта цінних паперів на тендерах, конкурсах, аукціонах.
Ліцензія НКЦПФР України, номер і дата прийняття рішення НКЦПФР № 483 від 19 квітня 2016 року, зі строком дії з 13.05.2016 - безстроковий, "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність".

» Депозитарні послуги депозитарної установи
 • відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах, у т.ч. забезпечення участі в біржових торгах;
 • відповідальне зберігання цінних паперів;
 • обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах (списання, зарахування, переведення);
 • знерухомлення (переведення в бездокументарну форму);
 • облік нарахованих та виплачених дивідендів по цінним паперам, що зберігаються на рахунку клієнта;
 • інформування клієнтів щодо подій, пов'язаних з цінними паперами, які їм належать;
 • надання клієнтам документів, що підтверджують право власності на цінні папери, які їм належать;
 • rомплекс послуг щодо прав депонента, як акціонера.
Ліцензія АЕ № 286588 від 08.10.2013 року, строк дії – безстрокова, "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи".

» Послуги по випуску та розміщенню цінних паперів (андеррайтинг)
 • послуги з підготовки проспекту емісії, інвестиційного меморандуму;
 • послуги з реєстрації інформації в НКЦПФР;
 • підготовка звіту для НКЦПФР про результати проведеного випуску та погашення облігацій;
 • проведення рекламної компанії та презентації випуску облігацій;
 • проведення лістингу ПФТС;
 • послуги андерайтера з розміщення випуску;
 • всіляка консультаційна підтримка.
Ліцензія НКЦПФР України, номер  і дата прийняття рішення № 483 від 19 квітня 2016 року, зі строком дії з 13.05.2016 - безстроковий, "Професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг".

» Операції з валютними цінностями
 • прийняття валютних платежів для придбання ЦП на українському фондовому ринку;
 • проведення операцій на фондовому ринку, що передбачають передачу прав власності на цінні папери від резидентів до нерезидентів та навпаки.
Генеральна ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій №119 від 25.07.2013 року.

» Дилерська діяльність
 • скупка акцій у трудових колективів емітентів.
Ліцензія НКЦПФР України, номер і дата прийняття рішення НКЦПФР № 483 від 19 квітня 2016 року, зі строком дії з 13.05.2016 - безстроковий, "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність по торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність".


» Комплекс послуг для Акціонерних Товариств
 • знерухомлення випуску акцій (ст.20 розд.IV Закону) та зберігання їх на рахунках в цінних паперах;
 • проведення процедури лістингу акцій емітента на фондовій біржі (ст.24 розд.IV Закону;
 • укладання та документальне оформлення угод по операціям з акціями на фондовій біржі (ст.24 розд.IV Закону).
Послуги ВАТ


ВАКАНСІЇ 

Спеціаліст бек-офісу торговця цінними паперами

- документування угод щодо цінних паперів

- робота з клієнтами, контрагентами, зберігачами, реєстраторами

- робота з електронними базами данних.
ТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2016
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.