Главная
Управление активами

Операции с ценными бумагами

Инвестиции

Инвестиционная группа
русский
українська

  
ТАСК-ИНВЕСТ

ТАСК Украинский Капитал
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида интервального типа

ТАСК Ресурс
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида открытого типа

Инвестиции с умом!
Частые вопросы
   
Законодательство
   
Глоссарий
   
Советы инвесторам
   
Регистрация
    
О компании
   
Новости
   
Услуги
   
Фонды
    
ФОНД "КАПИТАЛ"

 ФОНДЫ
 Информация о фонде "КАПИТАЛ"

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Закрытый паевой венчурный недиверсифицированный инвестиционный фонд, основной целью которого есть максимальный рост капитала путем осуществления среднесрочных инвестиций в ценные бумаги украинских эмитентов и другие активы, отличающиеся надежностью и обладающие потенциалом роста выше среднерыночного.

Название КАПИТАЛ
Компания по управлению активамиТАСК-ИНВЕСТ
Инвестиционный фондПаевой
Тип фондаЗакрытый
Вид фондаНедиверсифицированный, венчурный 
Категория Срочный
Номер и дата свидетельства о регистрации No 1666 от 13.07.2011
Регистрационный код ЕГРИСИ 2331666
Срок деятельности фонда5 лет
Вид ценной бумаги Инвестиционный сертификат
Способ размещения Приватное предложение


Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "КАПІТАЛ"

 ТовариствО з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ТАСК-ІНВЕСТ» (надалі Товариство) повідомляє учасників Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "КАПІТАЛ", код за ЄДРІСІ: 2331666 (надалі ЗПВНІФ "КАПІТАЛ", Фонд), що Загальними зборами учасників Товариства було прийнято рішення про продовження строку діяльності ЗПВНІФ "КАПІТАЛ" на 5 (П’ять) років. Термін закінчення діяльності Фонду – «13» липня 2021 р. Вищевказане рішення оформлене протоколом Загальних зборів учасників Товариства № 218 від «16» травня 2016 р.ТовариствО з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ТАСК-ІНВЕСТ» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗПВНІФ "КАПІТАЛ", які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду, в наступному порядку:1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): м. Київ, провулок Рильський, 6, 6 поверх, офіс ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВНСТ».2. Перелік документів, які необхідно подати для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками Фонду:2.1. фізичним особам: заявка на викуп цінних паперів, за формою наведеною в Додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р.; копія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та документу, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, засвідчені фізичною особою; довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду; довіреність, що підтверджує повноваження особи на представництво учасника Фонду, нотаріально засвідчена.2.2. юридичним особам: заявка на викуп цінних паперів, за формою наведеною в Додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р.; копія виписки з Єдиного державного реєстру, засвідчена у встановленому порядку; копія документу, на підставі якого діє юридична особа (Статут), засвідчена у встановленому порядку; довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду; належним чином засвідчені документи, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи - учасника Фонду (протокол, наказ); копія паспорта керівника юридичної особи - учасника Фонду (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та документу, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, засвідчені керівником юридичної особи; належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів юридичної особи – учасника Фонду (довіреність, тощо).3. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду, визначеною на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду (16.05.2016 р.), яка дорівнює 1 200,55 грн. (Одна тисяча двісті гривень 55 коп.) за один інвестиційний сертифікат. Кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.4. Дата початку приймання заявок від учасників Фонду: 16.05.2016 р.; дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду: 16.08.2016 р.5. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться з 16.08.2016 р. по 16.09.2016 р., шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у Заявці про викуп рахунок.6. У разі якщо особа, яка відповідно до Заявки про викуп передала ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» інвестиційні сертифікати Фонду (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство  протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Выпуск и размещение ценных бумаг
ТАСК-ИНВЕСТ
Украина, 01001, Киев
пер. Рыльский, 6, 6 этаж
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. почта: info@task.ua
Инвестиции с умом!
 

Все права на сайт - собственность ©ТАСК, 2005-2016
Разработано ©J.K.®Design, 2006-2009.