Главная
Управление активами

Операции с ценными бумагами

Инвестиции

Инвестиционная группа
русский
українська

  
ТАСК-ИНВЕСТ

ТАСК Украинский Капитал
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида интервального типа

ТАСК Ресурс
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида открытого типа

Инвестиции с умом!
Частые вопросы
   
Законодательство
   
Глоссарий
   
Советы инвесторам
   
Регистрация
    
О компании
   
Новости
   
Услуги
   
Фонды
    
НОВОСТИ

 

ПУБЛИКАЦИИ

Индекс промышленного производства в августе 2012 обвалился на 4,7%

Промышленное производство в Украине в августе 2012 года упало к августу 2011 года на 4,7%, что хуже снижения на 0,9% в июне и 1,4% - в июле. По итогам семи месяцев сменило его снижение на 0,4% по итогам восьми месяцев...

Конфликт в ПФТС вызван нежеланием Московской биржи считаться с миноритариями – член набсовета

Срыв заседания наблюдательного совета фондовой биржи ПФТС 11 сентября стал результатом последовательного игнорирования представителями мажоритарного акционера – Московской биржи ММВБ-РТС, позиции украинских миноритарных акционеров и их нежелания искать компромисс, считает член набсовета ПФТС Сергей Бродович...

Почему в Украине неблагоприятный инвестиционный климат

Альтернативой кредитования предприятий для решения проблем нехватки средств могло бы быть привлечение инвестиций непосредственно в их капитал.


Прогноз динамики фондовых индикаторов 2010

В предложенном материале представлено исследование, целью которого является получение прогнозных значений фондовых индикаторов Украины - индекса UX и ПФТС на конец 2010 года.
2019

25.01.2019 - Конкурс по отбору субъектов аудиторской деятельности

КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ" (надалі – «Компанія»)

оголошує конкурс серед суб’єктів аудиторської діяльності на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту для Компанії та для інвестиційних фондів, активи яких знаходяться в управлінні Компанії:

 

-     Пайового інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ТАСК Універсал" ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"

-     Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "Сільвер інвест"

 

надалі за текстом усі разом – пайові інвестиційні фонди.

 

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності (надалі – «Аудиторська фірма») для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік Компанії та пайових інвестиційних фондів.

 

У конкурсі можуть брати участь Аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року, а також умовам даного конкурсу.

 

Умови та порядок проведення конкурсу

 

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

 

·         відповідати вимогам, встановленим Законом України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року до Аудиторських фірм та аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес;

·         інформація про Аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

·         мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;

·         за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

 

Завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності є підтвердження річної фінансової звітності за 2018 рік Компанії та пайових інвестиційних фондів, активами яких управляє Компанія на відповідність всім суттєвим аспектам і вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України з метою надання аудиторського висновку до НКЦПФР.

 

Не допускаються до участі в конкурсі Аудиторські фірми, які:

 

·   не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на момент проведення конкурсу до участі в конкурсі;

·   не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року та цим умовам даного конкурсу;

·   подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 

·         комерційну пропозицію із зазначенням вартості послуг та основних відомості про суб'єкта аудиторської діяльності.

·         будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

 

Дата початку проведення конкурсу – 28.01.2019 р.

 

Строк подачі документів – по 31.01.2019 р. включно.

 

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на kua@taslk.ua

 

Контактна особа: Генеральний директор Компанії Жолнарська Тетяна Сергіївна +38 (044) 502-00-77.

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов даного конкурсу, не розглядатимуться. Публічна інформація про Компанію та пайові інвестиційні фонди, активами яких управляє Компанія доступна на інтернет сайті www.task.ua. Додаткова інформація про діяльність Компанії та пайових інвестиційних фондів, активами яких управляє Компанія, може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника цього конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті уповноваженим органом Компанії.

 

Дане оголошення має силу тендерної документації. Оголошення оприлюднюється на власному інтернет сайті: www.task.ua. Також, але не обмежуючи, оголошення може бути надане персонально.

 

При відповідності вимогам, встановленим даним оголошенням, оцінка конкурсних пропозицій здійснюється критерієм вартості аудиторських послуг.

 

Конкурсні пропозиції, що надані аудиторськими фірмами, оцінюються за встановленими критеріями, та виконавчим органом управління Компанії, на якого покладені функції аудиторського комітету, складається відповідний звіт щодо висновків процедури відбору Аудиторської фірми.  За результатами оцінювання отриманих пропозицій від Аудиторських фірм на розгляд уповноваженого органу Компанії надаються обґрунтовані рекомендації щодо призначення Аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати пропозиції щонайменше двох учасників.

 

Про результати конкурсу повідомимо всіх його учасників, що приймали участь, електронною поштою протягом 2 днів з дати прийняття відповідного рішення.
11.04.2019 - Опубликована годовая информация о результатах деятельности ПИФНЗ " ТАСК Универсал" за 2018 год

11.04.2019 - Опубликована годовая информация о результатах деятельности ИСПИФ " ТАСК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ" за 2018 год

11.04.2019 - Опубликована годовая информация о результатах деятельности ОДПИФ " ТАСК Ресурс" за 2018 год

11.04.2019 - Опубликована годовая финансовая отчетность ООО "КУА" ТАСК-ИНВЕСТ" за 2018 год

04.03.2019 - Опубликованы зарегистрированные изменения к проспекту эмиссии инвестиционных сертификатов ПИФНЗ «ТАСК Универсал»

Выпуск и размещение ценных бумаг
ТАСК-ИНВЕСТ
Украина, 01001, Киев
пер. Рыльский, 6, 6 этаж
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. почта: info@task.ua
Инвестиции с умом!
 

Все права на сайт - собственность ©ТАСК, 2005-2016
Разработано ©J.K.®Design, 2006-2009.