Актуальні питання фондових інвесторів
Що таке інвестиційний фонд?
Інвестиційний фонд - це своєрідний фінансовий агрегатор. Він об'єднує кошти інвесторів в єдиний керований капітал та робить можливим отримання доходу від вкладень у фінансові інструменти, недоступні окремим особам.
Що таке вартість чистих активів (ВЧА)?
Вартість чистих активів (ВЧА) - це різниця між вартістю майна, що належить фонду (активи), і розміром зобов'язань фонду (пасиви). До складу активів входять акції підприємств, облігації, гроші на депозитних рахунках та ін. Пасиви формуються з кредиторської заборгованості фонду та витрат майбутніх періодів.
В чому відмінність інвестиційних фондів від банків?
Банківський депозит - це гарантований дохід у вигляді відсотка та (майже) гарантоване повернення вкладених грошей. При цьому відсоток не прив'язаний до прибутку, який отримав банк, користуючись грошима вкладників. Інвестори фонду ділять між собою всі здобутки фонду від інвестування залучених коштів. Це дає можливість інвесторам отримувати більший дохід, ніж передбачалось. В той самий час не існує гарантії повернення з фонду вкладених коштів будь-якої миті за бажанням інвестора.
В чому переваги інвестиційного фонду як форми інвестування?
Основна перевага інвестиційного фонду полягає в тому, що інвестор, долучаючись до колективного інвестування з відносно невеликими коштами, користується всіма перевагами професійного управління на фондовому ринку. Навіть невелика сума, інвестована через фонд, буде диверсифікована (розкидана по декількох позиціях), що дозволяє знизити ризик. До інших переваг відносяться: - максимальна доступність і прозорість інформації про діяльність фонду; - жорсткий контроль над діяльністю фонду з боку державних органів; - пільгове оподатковування (відповідно до податкового законодавства ІФ не платить податок на прибуток).
Що краще - вкласти гроші в інвестиційний фонд або самостійно інвестувати на фондовому ринку?
Якщо ви не є професіоналом фондового ринку, або у вас обмежений вільний час, то краще вкласти гроші у фонд. Інвестор, купуючи цінні папери фонду, передає в довірче управління кошти професійному управляючому - Компанії з управління активами (КУА), яка зацікавлена в максимальному прирості вартості цінних паперів (ЦП) фонду. Витрати часу та сил мінімальні. Крім того, набагато більший обсяг коштів в управлінні КУА, порівняно з капіталом приватного інвестора, дозволяє КУА розміщувати кошти на максимально вигідних для своїх інвесторів умовах та з меншими витратами.
Чому інвестори вкладають гроші у фонди?
Можна сформулювати кілька основних чинників: Бажання захистити вільні кошти від знецінення через інфляцію. Бажання отримати дохід з джерела, відмінного від банківського депозиту. Можливість оперувати на фондовому ринку з мінімальними ресурсами. Задля реалізації конкретних завдань, виконання яких пов'язане з обов'язковою участю в спеціальному фонді. Наприклад, корпоративний фонд, який інвестує в будівництво житлового комплексу і згодом конвертує цінні папери в квадратні метри. Тісне знайомство з принципами інвестування на фондовому ринку. Цікаве для студентів або осіб, що досліджують (вивчають) механізми та принципи фондового ринку та інвестування.
Які цінні папери може придбавати фонд?
Це залежить від виду і типу конкретного фонду, а також від цілей і напрямків інвестицій, заявлених у документах фонду: його регламенті та інвестиційній декларації. Фонди можуть мати консервативну, збалансовану або агресивну стратегію інвестування. Вони можуть орієнтуватись на цінні папери з фіксованим доходом (наприклад, облігації) або корпоративні папери (наприклад, акції), бути змішаними; можуть вибрати якийсь один сектор економіки або певний регіон. Всі обмеження та переваги конкретного фонду повинні бути зазначені в його інвестиційній декларації як одному з найважливіших документів, і кожний потенційний інвестор повинен з нею ознайомитись перед ухваленням рішення про те, чи збігаються його переваги з цілями фонду.
Чи можуть кошти фонду інвестуватися в похідні цінні папери (опціони та ф'ючерси)?
Ні, це заборонено чинним законодавством.
Чи можуть кошти фонду вкладатися в цінні папери іноземних компаній?
Відповідно до діючого законодавства - це можливо, але на практиці це ще складно реалізувати через слабкий розвиток депозитарної системи.
Чому інвестиції повинні бути багаторічними або, як кажуть, довгостроковими?
По-перше , інвестиційний фонд - інструмент тривалих вкладень за своїм визначенням. Механізм його роботи такий, що диверсифікованість, надійність та обґрунтованість передбачають зниження швидкості здійснення операцій (в порівнянні з самостійним інвестуванням). Інакше кажучи, це означає збільшення комісійних видатків, які понесе інвестор у випадку частого придбання та продажу ЦП, а також втрату часу при зарахуванні ЦП і виплаті грошей. Таким чином, інвестиційний фонд не підходить для спекулятивної гри на короткострокових коливаннях ринку. По- друге, довгостроковість дозволяє нівелювати фактор невдалого моменту "входу у ринок" (тобто придбання ЦП). Таким чином, чим довше інвестор залишається у фонді, тим менше значення для нього набувають короткострокові коливання вартості цінних паперів, які й визначають "вдалість" моменту. Багаторічна історія фондових ринків у США і Європі однозначно показує, що довгостроковий збільшуючий тренд завжди могутніший і стійкіший за швидкі падіння і різкі підйоми. По- третє, завданням простого інвестора є збільшення власних коштів у тривалій перспективі (від 1 року), а не спекулятивні операції. Активна самостійна робота на фондовому ринку вимагає професійних знань і особливого психологічного складу характеру.
Наскільки ризиковим є вклад коштів в інвестиційний фонд?
Будь-яка інвестиція несе в собі певні ризики. Кожний із цих ризиків фонд намагається мінімізувати: - Ринкові ризики. Вони пов'язані з тим, що ціни на фінансові інструменти, які перебувають у портфелі фонду, можуть як збільшуватись, так і зменшуватись. Максимально обійти ці ризики може лише професіоналізм менеджерів КУА. На сьогодні КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" зібрала високопрофесійну команду менеджерів з управління активами, що складається з професіоналів з великим досвідом роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капіталу. - Ризики збереження активів. Ці ризики пов'язані з надійністю зберігача, у якого інвестиційний фонд зберігає свої активи. В усіх інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні КУА "ТАСК- ІНВЕСТ", цей ризик є мінімальним, оскільки зберігачем є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", який на сьогоднішній день має надійну репутацію на ринку України. - Ризики неотримання правдивої інформації. Ці ризики пов'язані з можливістю навмисного перекручування інформації. Дані ризики практично відсутні в світлі якісного та постійного контролю як за діяльністю кожного інвестиційного фонду, так і за КУА в цілому з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Чи гарантується мінімальна прибутковість вкладень в інвестиційний фонд?
Ні, відповідно до Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1414 від 06.08.2013 (ст.V.1.18), Компанія з управління активами не має права гарантувати прибутковість інвестицій в інвестиційні фонди.
Чи існують інвестиційні фонди у такому вигляді на Заході або це наш винахід? В яких ще країнах розвинена ця система?
Індустрія інвестиційних фондів існує більше ста років. Особливе поширення вона одержала в США, Західній Європі, Японії та Австралії. В Україні ця індустрія ще молода, але ми сподіваємось побачити її розвиток і в нашій країні також.
Чи є гарантії того, що фонди будуть прибутковими?
Ні, такі гарантії відсутні. Але потрібно зауважити, що сама КУА зацікавлена у прибутковості фонду, оскільки від цього безпосередньо залежить винагорода компанії. І вданому випадку інтереси КУА абсолютно співпадають з інтересами учасників фонду. Прибутковість фонду забезпечує КУА прийнятну винагороду за управління та підвищує вартість ЦП фонду (маються на увазі не портфельні ЦП, а інвестсертифікати або акції) у власності учасників.
Чи існують схеми страхування ризиків для КУА? Наскільки ймовірно те, що фонди не “посиплються” з обвалом ринку?
Схеми страхування ризиків, пов’язані з цінними паперами, не практикуються. Фонди повинні дотримуватись диверсифікованості та згладжувати цей ризик. КУА має можливість проаналізувати та реструктурувати портфель фонду. Можна привести наступний приклад: в результаті дефолту 1998 року громадяни Росії, що зберігали свої заощадження на депозитах та у валюті, втратили (повністю або частково) свої внески, але жоден вкладник російських пайових фондів не постраждав. Завжди за падінням фондового ринку наступає, в силу різних причин (пожвавлення економіки, антикризових дій уряду, санації банківського сектора і т.д.), його підйом. До того ж, навіть акції збанкрутілого підприємства можна продати!
Якщо ІФ показує високу прибутковість, чи завжди це пов'язане з високим ризиком вкладень?
Не завжди. Треба враховувати фактор часу. Якщо фонд показує стабільну високу прибутковість протягом декількох років - це говорить про високий професіоналізм його управляючих.
Поясніть, будь ласка, навіщо створюються корпоративні інвестиційні фонди, адже вони є юридичними особами і повинні платити податок на прибуток.
Корпоративні інвестиційні фонди дійсно є акціонерними товариствами. Але згідно українського законодавства, кошти спільного інвестування не є об'єктом оподатковування. Таким чином, корпоративні фонди після реєстрації їх як інститутів спільного інвестування не є платниками податку на прибуток і фонд має можливість реінвестувати отриманий прибуток без сплати податків.
З якою метою створювати корпоративні інвестиційні фонди, якщо можна створити ПІФ, адже в нього все таке ж, ті ж нормативні вимоги, так само потрібна КУА?
Корпоративні фонди - це повноцінні юридичні особи у формі акціонерних товариств. Між управляючою компанією та корпоративним фондом існують договірні відносини, які у випадку непрофесійної роботи управляючої компанії, можуть бути розірвані. Механізм заміни керуючої компанії у випадку пайових фондів значно складніший.
Хто керує фондом, хто приймає рішення про операції з цінними паперами?
Рішення про інвестування коштів інвестиційного фонду (інституту спільного інвестування) приймає Компанія з управління активами "ТАСК-ІНВЕСТ" під контролем депозитарної установ ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".
Скільки фондів може бути в управлінні у однієї управляючої компанії?
Необмежена кількість.
Чи повинна компанія з управління активами надавати якусь звітність інвесторам? Яку саме?
Існує безумовна зобов'язаність КУА звітувати перед НКЦПФР. Щоденна, місячна, квартальна - в залежності від характеристик фонду. Інвесторам кожен фонд надає звіти про поточну вартість чистих активів, структуру портфелю та кількість цінних паперв в обігу. З якою саме періодичністю публікувати інформацію для учасників - вирішує фонд. Раз на рік фонд надає інвесторам та Наглядовій раді фонду звіти: - про операції за рахунок активів фонду; - про розміри витрат, які здійснювалися за рахунок активів фонду; - про розміри отриманого прибутку (збитків); - з інших питань, що характеризують фінансово-майновий стан фонду.
Чи оговорюється заздалегідь, в які цінні папери інвестує кошти Компанія з управління активами?
Це оговорюється в Інвестиційній декларації кожного фонду.
Чи можна впливати на рішення КУА щодо вкладення коштів фонду у цінні папери?
Ні, учасник фонду не може впливати на рішення управляючої компанії. Придбаваючи цінні папери певного фонду, учасник тим самим приєднується до договору про довірче керування даного фонду і погоджується з обраною фондом стратегією.
Хто ще, крім КУА, бере участь в системі управління активами інвестиційних фондів?
Крім Компанії з управління активами, у функціонуванні системи інвестиційних фондів беруть участь зберігач активів фонду, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) та оцінювач майна фонду. Всі вони є юридичними особами і мають необхідні ліцензії. Депозитарій обслуговує емісію цінних паперів фонду та зберігає їх. Зберігач активів фонду приймає до зберігання всі придбані фондом акції та облігації. Аудитор підтверджує фінансову звітність кожного інвестиційного фонду і самої КУА. У разі, якщо регламентом передбачено, що активи фонду включають нерухоме майно, компанія з управління активами укладає договір з оцінювачем майна.
Що таке інвестиційний сертифікат?
Інвестиційний сертифікат (ІС) є іменним цінним папером, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду, та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду). Підтвердженням того, що клієнт став власником ІС, є виписка з рахунку в цінних паперах, де вказується кількість придбаних ІС.
Як вкладник може відслідковувати вартість ЦП?
З регулярних звітів фонду, що публікуються на сайті управляючої компанії (розділ "Фонди", підрозділ обраного фонду). Або за телефоном КУА: (044) 502-00- 77.
Хто може придбати акції корпоративних фондів?
Придбати акції можуть як фізичні особи (резиденти і нерезиденти), так і юридичні особи (резиденти і нерезиденти).
Чи є цінний папір фонду іменним або його можна оформити на пред'явника?
Цінні папери інвестиційних фондів (інвестиційні сертифікати або акції) - це іменні цінні папери, і на пред'явника їх оформити неможливо
Інвестиційні сертифікати одного фонду дають їхнім власникам рівні права?
Так, всі інвестори Фонду мають рівні права.
Яка мінімальна сума інвестиції до Фонду? Якою валютою можна оплатити вартість цінних паперів фонду?
Мінімальна сума коштів, яку інвестор може вкласти у фонд, дорівнює вартості мінімальної кількості цінних паперів фонду (див. наступне питання). Вартість сертифіката або акції можна довідатись на сайті КУА або за тел. (044)502-00-77. Венчурні та кваліфікаційні фонди вимагають мінімальний внесок, що дорівнює 1500 та 100 мінімальних зарплат відповідно. Оплата вартості цінних паперів фонду здійснюється у гривнях.
Яку мінімальну кількість цінних паперів може придбати інвестор?
Мінімальна кількість цінних паперів фонду, яку може придбати інвестор, зазначена в проспекті емісії кожного фонду. Так, наприклад, в фонді "ТАСК Український капітал" інвестор може придбати мінімум 1 інвестиційний сертифікат (п.5.11 - проспекту емісії зазначеного фонду), а в фонді "ТАСК Універсал" мінімальна кількість - 10 інвестиційних сертифікатів (п.5.12 - проспекту емісії зазначеного фонду). Мінімальна кількість ЦП венчурного або кваліфікаційного фонду має дорівнювати 1500 та 100 мінімальним зарплатам за номінальною вартістю.
Чи є обмеження по сумі при покупці інвестиційного сертифіката?
Обмеження встановлюються тільки по кількості цінних паперів, яка купується. Мінімальна кількість описана вище. Максимальна кількість ЦП, доступних до придбання - нерозподілена частина емісії ЦП фонду.
Чи можна відіслати заявку на придбання цінних паперів фонду і анкету поштою?
Можна, разом із копіями ідентифікаційних документів (для фізичної особи - це паспорт і довідка про присвоєння коду). Ви також можете передати Заявку та анкету по електронній пошті або по факсу. Оригінали цих документів Ви передасте нам у момент підписання Договору купівлі-продажу ЦП.
Як докупити цінні папери фонду?
Подати заявку на придбання ЦП. Анкету, копії паспорта та коду в цьому випадку подавати не потрібно. Після оформлення угоди купівлі ЦП інвестор отримує нову виписку з рахунку в цінних паперах, де відбивається збільшена кількість ЦП.
Чи можу я регулярно одержувати відсотки або дивіденди від ПІФ "ТАСК Український Капітал"?
Ні, оскільки "ТАСК Український Капітал" є інтервальним пайовим інвестиційним фондом, виплата відсотків і дивідендів по його інвестиційних сертифікатах не передбачена (ст. 51 п.6 ЗУ "Про ІСІ" № 5080-VІ від 02.04.2020). Інвестор одержує дохід тільки при продажі інвестиційних сертифікатів.
Яка процедура отримання грошей при продажі ЦП Фонду?
Гроші при викупі цінних паперів фонду Компанією з управління активами зараховуються на банківський рахунок інвестора, зазначений у заявці на продаж інвестиційних сертифікатів. Термін зарахування - до 7 робочих днів з моменту списання ЦП фонду з рахунку інвестора.
Коли я зможу одержати гроші, що належать мені від продажу цінних паперів фонду?
Відповідно до Проспекту емісії фонду, а також ст.58 ЗУ "Про ІСІ" , строк між списанням ЦП фонду з рахунку інвестора та здійсненням розрахунків в грошовій формі не повинен перевищувати 7 робочих днів.
Скільки часу займає оформлення придбання ЦП?
Законом передбачений строк не більше 7 робочих днів між оплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів і датою списання фондом цінних паперів на рахунок інвестора.
Чи можна подарувати цінні папери фонду?
Не можна подарувати ЦП фонду в загальноприйнятому сенсі, оскільки ЦП фондів - це іменні цінні папери. Тож треба забезпечити реєстрацію нового власника ЦП в фонді та перевести бездокументарні папери на рахунок нового власника. А це вимагає виконання певних дій в депозитаній установі, КУА та банку.
Чи можна продати цінні папери фонду третій особі?
Можна, але не всі. Цінні папери фондів інтервального типу можна продати лише назад до фонду, подавши заявку на викуп. ЦП фондів інтервального та закритого типу можна продати іншій особі в будь-який день за допомогою ліцензованого торговця цінними паперами (згідно п.9 ст.17 ЗУ "Про Цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006р.
Що я можу робити зі своїм інвестиційним сертифікатом - продати, подарувати, залишити в спадщину?
Інвестиційні сертифікати в Україні відносяться до групи пайових цінних паперів (ст. 3 п. 5 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ). Цінні папери - це об'єкти цивільних прав (див. ст. 177 та 178 Цивільного кодексу України: "Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи". Таким чином, інвестиційні сертифікати, які Вам належать, можна продавати, дарувати, залишати в спадщину.
Хто може здійснювати операції з цінними паперами інвестиційного фонду? Яким чином складається доручення?
Операції з цінними паперами можуть провадитись тільки власником цінних паперів або третьою особою при наявності доручення. Доручення складається у нотаріуса або безпосередньо в пункті прийому заявок.
Чи можу я поміняти цінний папір одного фонду на цінний папір іншого фонду в рамках однієї КУА?
Відповідно до Регламентів фондів, цінні папери фондів можуть бути конвертовані в інші цінні папери фондів в управлінні однієї компанії в порядку, визначеному чинним законодавством. Але, на жаль, на сьогоднішній день немає нормативних документів, що регламентують це питання. Таким чином, ви можете лише продати оні ЦП (порядок продажу залежить від типу фонду) та купити інші.
Кому дістануться гроші у випадку моєї смерті? Чи потрібно вказувати інвестиційні сертифікати або акції фонду у заповіті?
В разі смерті, інвестиційні сертифікати або акції фондів, як цінні папери, підлягають спадкоємству поряд з іншим майном фізичної особи за заповітом або в порядку черговості.
Чи можна вкласти у фонд долари США або іншу валюту?
Ні, за законами України, будь-які розрахунки всередині країни провадяться винятково в національній валюті.
Скільки орієнтовно буде коштувати цінний папір інвестиційного фонду через деякий час?
Ані КУА, ані держава не можуть давати гарантій або цінових орієнтирів відносно майбутньої вартості цінних паперів. Вартість ЦП залежить від ситуації на ринку і може як збільшуватись, так і зменшуватись. Інвестиційні фонди є гарним інструментом для вкладення коштів, однак вимагають від вкладників певного терпіння. Фондовий ринок - мінливий, тому вартість ЦП ІСІ іноді може знижуватись, але ТОВ "КУА "ТАСК- ІНВЕСТ" робить все від неї залежне, щоб її клієнти стабільно одержували гідний дохід.
Глосарій
Інвестор-початківець починає свою діяльність з ознайомлення з теоретичним матеріалом. Спеціальна література дає знання, але повна незнайомих або напівзнайомих слів. Це заважає уяснити суть тексту. На сайті Групи "ТАСК" також повно термінів, які вимагають пояснення для неспеціаліста. Тому ми зібрали для вас невеликий глосарій. Глосарій - це словник до тексту, що пояснює маловідомі слова.
Поради інвесторам

У роботі з інвестиційними фондами існують свої правила та свої типові помилки, які роблять інвестори через незнання головних принципів інвестування та відсутність досвіду роботи з цінними паперами. На фондовому ринку такі помилки можуть дуже дорого коштувати.

Спираючись на досвід роботи Компанії з управління активами "ТАСК-ІНВЕСТ" та міжнародну практику інвестування хотілось би дати кілька порад, які допоможуть вам впевненіше робити кроки на шляху до своєї інвестиційної мети.

Визначте свою інвестиційну мету
Вирішіть для себе якої мети ви бажаєте досягти, наприклад: придбати дім або квартиру, зібрати на автомобіль, гарантувати собі забезпечену старість, накопичити кошти для сплати за навчання дітей або просто зберегти гроші від інфляції. Якою б не була мета, важливим є усвідомлення того, що ваші гроші "працюють" на вас, наближуючи здійснення вашої мрії.

Спробуйте відповісти на пару нескладних запитань:

 • Який розмір щомісячного прибутку ви хотіли б мати?
 • Які важливі придбання ви б хотіли зробити протягом найближчих років?

Оцініть ваше теперішнє фінансове становище

Якщо мету визначено, то варто було б проаналізувати своє теперішнє фінансове становище. Зробіть оцінку активам, які вже знаходяться у вашому розпорядженні.

Усі активи розподіляються на "пасивні" та "активні". "Пасивні" активи не приносять прямого прибутку (квартира, автомобіль, дача, гроші, сховані в "панчоху" та інше). Більшість "пасивних" активів ще й відбирають кошти у вигляді витрат на своє утримання, а гроші, які не "працюють", знецінюються під впливом інфляції.

Тому варто замислитись над тим, щоб перетворити "пасивні" "непрацюючі" гроші в справжні активи, а це, в першу чергу, можливо при інвестуванні в доходні інструменти. Одним з таких інструментів є цінні папери інвестиційних фондів.

Проаналізуйте для себе наступне:

 • Розмір свого щомісячного доходу.
 • Суму щомісячних витрат.
 • Наявність активів, що приносять прибуток.
 • Наявність активів, що не приносять прибуток.

Оцініть, чи раціонально ви використовуєте свій капітал
Визначте строк інвестування

Для того, аби з успіхом інвестувати, вам необхідно мати вільні кошти, в яких у вас виникне потреба не раніше ніж через 2-3 роки, а краще – 5-10 років.

Найкраще обрати довгострокову стратегію інвестування та інвестиційний горизонт не менший 10 років. Такий довгий термін інвестування дозволяє знизити ризики, пов’язані з циклічністю поведінки фондового ринку. Адже падіння на фондовому ринку неминучі, так само як і зростання після падіння – усе у цьому світі проходить свій розвиток циклічно. Світова історія не знає прикладів тривалих падінь фондового ринку, які б тривали більше ніж 5 років.

Не асоціюйте строк інвестування з якимись "круглими" цифрами. На відміну від депозитів в інвестуванні у фонди відсутні фіксовані строки (місяць, рік, тощо). Не прив’язуйтесь до строків – робіть прив’язку до вашої мети інвестування.

Визначтесь, скільки коштів ви готові виділити на інвестування.

Спочатку будь-хто з нас є потенційним міліонером, а кожний загублений для інвестування день коштує досить дорого. Для досягнення фінансового благополуччя потрібні дві речі: час та гроші.

Якщо з часом усе зрозуміло, то де взяти гроші? Найпростіший та найнадійніший рецепт – регулярно відкладати або певну суму, або відсоток від доходу та інвестувати – придбавати цінні папери.

Тактика інвестування є дуже важливим моментом тому, що може в значній мірі збільшити ефективність процесу інвестування. За тактику краще обрати метод простого усереднення. Його суть у тому, що кожного місяця певна сума грошей інвестується у відібрані фонди – від 10 відсотків і більше. Можна таку операцію проводити і раз на квартал, але щомісячний варіант – найоптимальніший.

Метод простого усереднення дозволяє без особливих зусиль завжди входити до ринку достатньо ефективно тому, що при щомісячних вкладах середньорічна "вартість входу" буде значно вигіднішою в порівнянні з разовим вкладом такої ж суми.

 • Проаналізуйте своє теперішнє фінансове становище та визначте яку суму ви готові регулярно виділяти для інвестування.
 • Поставте собі за правило виділяти на інвестування 10% будь-якого отриманого прибутку.

Оцініть ризики

Обираючи фонд, слід виважено підійти до оцінки ризиків та очікуваної доходності. Пам’ятайте, що інвестування завжди пов’язане з певними ризиками, і взаємозв’язок між доходністю та ризиком завжди прямий: заради більшого доходу потрібно погоджуватись з більшими ризиками, і навпаки, чим менший ризик, тим менша доходність. Необхідно чітко визначити для себе, яка ступінь ризику є для вас прийнятною.

Ризикованість інвестицій в першу чергу залежить від того, в які цінні папери вкладені активи фонду, яким підприємствам та галузям належать ці активи, тобто від виду та стратегії фонду.

До того ж важливо враховувати і те, яким чином ви зможете отримати свій дохід від інвестицій в фонд.

Чим простіше продати належні вам цінні папери фонду, тим менш ризикованим він є для вас, наприклад: цінні папери відкритих фондів Компанія з управління активами (КУА) викуповує щоденно, що дає можливість інвестору легко отримати свої кошти в будь-який зручний для нього момент.
І навпаки, цінні папери закритих фондів КУА викуповує тільки при закритті фонду, хоча Регламенти подібних фондів зазвичай передбачають можливість отримання інвесторами частини доходу у вигляді дивідендів. Цінні папери деяких закритих фондів можуть котуватися на фондовій біржі, а отже, до моменту закриття фонду активно продаватися на вторинному ринку. Усередненим варіантом є інтервальні фонди, цінні папери яких КУА викуповує в визначені Проспектом емісії періоди, але не рідше ніж 1 раз на рік.

Оберіть припустиму для себе стратегію інвестування

Вважається, що інвестиції - це на 90% психологія і тільки на 10% - все інше. Тому й існує безліч підходів до інвестування, різноманітність стратегій, аби кожен інвестор мав змогу знайти собі той спосіб, який буде для нього максимально комфортним.

Щоб вирішити, в якому фонді вам краще прийняти участь, важливо визначити прийнятну для себе інвестиційну стратегію, виважити усі "за" та "проти":

 • чи готові ви до підвищених ризиків в розрахунку на більш високу потенційну доходність (фонди з агресивною стратегією),
 • або ви надаєте перевагу збереженню інвестицій при нижчому рівні потенційної доходності (фонди з консервативною стратегією),
 • або обираєте збалансоване співвідношення цих варіантів (фонди зі збалансованою стратегією).

Не очікуйте вдалого часу, щоб увійти до фонду

Очікуючи на слушний момент для інвестування, ви можете пропустити період активного зростання ринку. Ніхто не в змозі точно спрогнозувати його поведінку у майбутньому. Тому інвестиційна стратегія повинна бути збудована на системності та постійності вкладень, оскільки це дозволяє нівелювати ринкові коливання протягом усього строку інвестування.

Не ловіть удачу – інвестуйте регулярно.

Не обирайте фонд, спираючись тільки на його доходність у минулому

Обираючи фонд для інвестування, не слід оцінювати його привабливість, спираючись тільки на його історичну доходність. Фондовий ринок мінливий, він має свої періоди зростання та падіння. Зростання результатів у минулому не гарантує аналогічних доходів у майбутньому. Стабільність та результативність роботи фонду в різних ринкових умовах відображає рівень професійності управляючої компанії.

Довіряйте професіоналам.

Перерозподіляйте ризики

Інвестуючи, треба завжди керуватись принципом, який каже, що "Не можна класти всі яйця до однієї корзини" - необхідно розподіляти кошти по різних інвестиційних фондах.

Наприклад, якщо прийняти усю суму, що планується Вами до інвестування, за 100%, то найбільш оптимальним буде вкласти 50% коштів до збалансованого фонду та по 25% до консервативного та агресивного.

Чому саме так? Можемо розібрати на простому прикладі.

Ринок облігацій та ринок депозитів найбільш стабільні, доходність таких інструментів фіксована, а частина з них забезпечена державними гарантіями (наприклад, облігації внутрішнього державного займу (ОВДЗ)), що дає інвестору впевненість в доходності та мінімальний ризик.

Ринок акцій, навпаки, найбільш мінливий, непередбачуваний, але й найбільш доходний – ціни на цей вид цінних паперів можуть коливатись з дуже великою амплітудою навіть впродовж однієї торгової сесії, що, однак, несе й суттєвий ризик втрат.

Тому найрозумнішим буде вкласти по чверті коштів в фонди з протилежними стратегіями, а близько половини – до фонду, який поєднує в собі максимальну кількість об’єктів інвестування та є диверсифікованим.

Також варто звертати увагу на те, в які саме фінансові інструменти фонд має намір вкладати кошти. Наприклад, фонд облігацій (консервативна стратегія), який має намір інвестувати більшу частину коштів в державні облігації, є більш надійним, ніж фонд облігацій, який інвестує тільки в корпоративні облігації. Фонд акцій (агресивна стратегія), що інвестує тільки в акції, які входять до першого рівня лістингу біржі (ПФТС), надійніший, ніж фонд, який інвестує в акції, що не обертаються на біржі.

Зверніть увагу на фонди зі змішаною стратегією та обирайте їх у відповідності до своїх цілей інвестування. Наприклад, стратегія може бути збалансованою з елементами агресивної.Шукайте фонди під свої потреби.

Не змінюйте багаторазово стратегію інвестування

Якщо ви визначили стратегію інвестування, яка відповідає вашій меті, варто її дотримуватись протягом певного часу. Немає сенсу різко змінювати стратегію, намагаючись "упіймати" надприбутки, оскільки пов’язані з цим ризики можуть бути невиправдано зависокими.

Порадьтеся з фахівцями. В цьому вам можуть допомогти консультації провідних аналітиків КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" та самостійне ознайомлення з інформацією, що міститься в аналітичних оглядах фондового ринку.

Не очікуйте позахмарних доходів від інвестицій

Об’єктивно оцінюйте ринкові перспективи ваших інвестицій.

Головним показником, який свідчить про здоров'я ринку, є показник росту ВВП (Валовий внутрішній продукт). Якщо ВВП зростає, то і фондовий ринок буде зростати. . Можна сказати, що ринок щорічно виростає на розмір зростання ВВП. Також на зростання ринку впливає інфляція, тобто можна стверджувати, що щорічно ринок зростає і на розмір зростання інфляційної складової нашої економіки. Тому, якщо в країні є інфляція і є зростання ВВП, то фондовий ринок неминуче зросте за підсумками року.

Проілюструємо це на простому прикладі. Припустимо, якщо інфляція склала 10% та ВВП зріс орієнтовно на 6%, то фондовий ринок повинен дати у середньому 16%-вий річний приріст інвестиційного капіталу. А він показав, скажімо, 30%-вий приріст. Звідки же узялися додаткові 14%? Це так звана "ринкова премія" – очікування інвесторів з приводу майбутнього ринку.

Але "ринкова премія" може бути як позитивною, так і негативною, та залежить вона перш за все від впливу зовнішніх сприятливих або несприятливих факторів світової економіки та внутрішньої політики держави. Якщо вплив факторів позитивний, зростання фондового ринку буде безумовно вище сумарного показника росту ВВП та інфляції.

Слід усвідомлювати, що фонд не може гарантувати доходність, але прагнення отримати прибуток знаходиться в інтересах усіх учасників процесу інвестування, тому ризик значних збитків мінімальний та можливий лише у випадку глобальних катаклізмів, обвалу економіки або інших причин, вплинути на які не можливо.

Не виходьте з фонду на ринку, що падає

Для того, аби з успіхом впроваджувати свою стратегію інвестування, інвестор повинен бути впевненим, що він не втратить грошей та ще й отримає їх приріст. Що може дати таку впевненість?

Замислимось над питанням, чому фондовий ринок - це постійно зростаюча формація. І навіть після зниження ринок завжди відновлюється та прагне нових висот. Ця якість притаманна усім фондовим ринкам в усьому світі, це їх природа, і таємниці ніякої не має, ринки зростають через капіталізацію підприємств.

Метою будь якого інвестора є отримання доходу. Продаж цінних паперів фонду на ринку, що падає означає фіксацію збитків. Коли ринок падає, не варто панікувати. Пам’ятайте, що за падінням завжди буде зростання і треба придбавати, коли "дешево", а продавати, коли "дорого".

Тут може стати в пригоді той самий метод простого усереднення, який дозволяє досягнути більшої ефективності на ринку, що падає, оскільки при зниженні вартості цінних паперів інвестор зможе придбати більшу їх кількість за ту ж саму суму, а у результаті наступного зростанні їх вартості інвестиційний капітал збільшиться прискореними темпами.

Узагальнені поради

 • Цікавтеся предметом та отримуйте знання. Вам обов’язково потрібно мати певну уяву про принципи функціонування фондового ринку – тоді тимчасові його коливання не будуть підштовхувати вас до вилучення своїх коштів.
 • Ніхто не гарантує доходність вкладів в інвестиційні фонди, а успішні результати роботи фондів в минулому не гарантують доходи у майбутньому.
 • Купуйте цінні папери фондів на гроші, без яких ви можете обійтись протягом тривалого часу.
 • Не вкладайте до фонду позичені гроші. Можете їх втратити та ще й будете винні.
 • Купуйте цінні папери фондів коли фондовий ринок на спаді, та продавайте коли він на зрості.
 • Інвестуйте частіше, тримайте довше.
 • Готові до ризику – купуйте цінні папери фондів з агресивною стратегією інвестування.
 • Боїтеся втратити заощадження – придбавайте папери фондів з консервативною стратегією. Пам’ятайте і про альтернативу – фонди зі збалансованою стратегією.

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-75 (77)

(44) 502-00-78 (факс)

Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх

Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-75 (77)

(44) 502-00-78 (факс)


Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх


Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6