Інформація про фонд "КАПІТАЛ"

Загальна характеристика

Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд, основною метою якого є максимальний ріст капіталу шляхом здійснення середньострокових інвестицій у цінні папери українських емітентів і інші активи, які відрізняються надійністю й мають потенціал росту вище, ніж середній на ринку.

14.04.2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» повідомляє учасників ЗПВНІФ "КАПІТАЛ" про прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗПВНІФ "КАПІТАЛ" на 5 (п’ять) років.

Читати повний текст

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "КАПІТАЛ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» (надалі Товариство) повідомляє учасників Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "КАПІТАЛ", код за ЄДРІСІ: 2331666 (надалі ЗПВНІФ "КАПІТАЛ", Фонд), що Загальними зборами учасників Товариства було прийнято рішення про продовження строку діяльності ЗПВНІФ "КАПІТАЛ" на 5 (П’ять) років. Термін закінчення діяльності Фонду – «13» липня 2026 р.

Вищевказане рішення оформлене протоколом Загальних зборів учасників Товариства № 310 від «13» квітня 2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗПВНІФ "КАПІТАЛ", які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду, в наступному порядку:

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): м. Київ, провулок Рильський, 6, 6 поверх, офіс ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВНСТ».
2. Перелік документів, які необхідно подати для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
2.1. фізичним особам:
- заявка на викуп цінних паперів, за формою наведеною в Додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р.;
- копія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та документу, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, засвідчені фізичною особою;
- довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду;
- довіреність, що підтверджує повноваження особи на представництво учасника Фонду, нотаріально засвідчена;
2.2. юридичним особам:
- заявка на викуп цінних паперів, за формою наведеною в Додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р.;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру, засвідчена у встановленому порядку;
- копія документу, на підставі якого діє юридична особа (Статут), засвідчена у встановленому порядку або копія Опису для проведення реєстрації в ЄДРПОУ з кодом доступу;
- довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду;
- належним чином засвідчені документи, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи - учасника Фонду (протокол, наказ);
- копія паспорта керівника юридичної особи - учасника Фонду (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та документу, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, засвідчені керівником юридичної особи;
- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів юридичної особи – учасника Фонду (довіреність, тощо).
3. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду, визначеною на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду (13.04.2021 р.), яка дорівнює 1 050,19 грн. (Одна тисяча п’ятдесят гривень 19 коп.) за один інвестиційний сертифікат. Кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.
4. Дата початку приймання заявок від учасників Фонду: 13.04.2021 р.; дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду: 13.07.2021 р.

Назва КАПІТАЛ
Компанія з управління активами ТАСК-ІНВЕСТ
Інвестиційний фонд Пайовий
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований, венчурний
Категорія Строковий
Номер та дата свідоцтва про реєстрацію №1666 від 13.07.2011 р.
Реєстраційний код ЄДРІСІ 2331666
Строк діяльності фонду 15 років
Вид цінного паперу Інвестиційний сертифікат
Спосіб розміщення Приватна пропозиція

Перелік осіб, які обслуговують фонд

Аудиторська компанія - ТОВ "АФ "ВІП"

Депозитарна установа - ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ»

Незалежний оцінювач майна - ТОВ "КФ "Острів"

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)


Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх


Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)

Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх

Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6