Структура активів фонду "ТАСК РЕСУРС"

Консервативна інвестиційна стратегія фонду спрямована на задоволення інтересів широкого кола інвесторів, які мають на меті примноження власного капіталу з мінімальними ризиками.

Вона стає можливою завдяки розподіленню (диверсифікації) активів фонду в цінні папери українських емітентів а також інші активи, які відрізняються високим рівнем надійності та мають потенціал росту вище ніж за середній ринковий. Така стратегія дозволяю оперативно реагувати на зміни тенденцій ринку та мінімізувати інвестиційні ризики зберігаючи стабільне зростання активів фонду.

Фонд здійснює інвестування до всіх галузей народного господарства, згідно обмежень, встановлених діючим законодавством України.

Структура активів фонду

Чинним законодавством закріплена наступна структура диверсифікованого фонду: не менш як 80% загальної вартості активів Фонду повинні становити: кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках; банківські метали; ощадні (депозитні) сертифікати; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні цінні папери; цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі, 20% - інші активи, що незаборонені чинним законодавством.

Структура активів фонду передбачає як інвестування в різні галузі, так і в кожній галузі вкладення відбувається в цінні папери різних підприємств.

Також при інвестуванні проводиться аналіз балансу прибутковість/ризиковість активів фонду, і в портфелі присутні як цінні папери з високим потенціалом росту, істотно вищим за ринковий, що пов’язано з підвищенням ризиковості вкладень, так і у високоліквідні цінні папери з високою надійністю та потенціалом росту, що може бути порівняним з ринковим та мінімальними ризиками.

Структура активів фонду "ТАСК РЕСУРС" за сегментами ринку на 01.03.2023, % від ВЧА
 
 

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)


Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх


Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)

Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх

Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6