Структура активів фонду "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Метою діяльності Фонду "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" є максимальний ріст капіталу шляхом здійснення середньострокових інвестицій у акції українських емітентів і інші активи, які відрізняються надійністю й мають потенціал росту вище, ніж середній на ринку.

Для досягнення поставлених цілей компанія використовує стратегію стійкого поступального росту вартості активів на основі диверсифікованості, скрупульозного аналізу, зваженого підходу до інвестування.

Основою стратегії управління активами фонду "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" є жорстка диверсифікованість інвестиційного портфелю й збалансоване співвідношення прибутковості й ризику.

Активи фонду "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" розподіляються в такий спосіб:

  • 70% – у високоліквідні цінні папери – акції;
  • 30% – кошти, банківські депозити.

Диверсифікованість активів фонду передбачає як інвестування в різні галузі, так і в кожній галузі вкладення відбувається в цінні папери різних підприємств.

Також при інвестуванні проводиться аналіз балансу прибутковість/ризиковість активів фонду, і в портфелі присутні як акції з високим потенціалом росту, істотно вищим за ринковий, що пов’язано з підвищенням ризиковості вкладень, так і у високоліквідні акції з потенціалом росту, що може бути порівняним з ринковим та мінімальними ризиками.

Структура активів фонду "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за сегментами ринку на 01.03.2023, % від ВЧА
 
 

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)


Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх


Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)

Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх

Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6